Innovationer

Några hundra Innovationer

Med erfarenhet som innovationsrådgivare på ALMI Företagspartner och inte minst från mina fars innovationer, har jag fått en gedigen kunkskap om vad som gör att en idé blir en innovation och hur den når marknaden och en positiv affärsutveckling.

Idag kan jag se mig omkring och glädjas åt företag med många miljoner i omsättning och produkter som
når utanför Sverige. Där de första stapplande stegen togs med mig som rådgivare.

Till startsidan