Smarta Appar

Som partner till Colix System AB marknadsför jag deras
“Smarta Appar för Moderna verksamheter” 

  • De har priser långt, långt under vad som vanligtvis erbjuds på marknaden
  • Från en färdig plattform bygger de en för kunden flexibel lösning. Med min skiftande erfarenhet så ser jag oändliga möjligheter med Colix App. Den ger även  små företag möjlighet att vårda kunden, underlätta för personalen, förenkla administrativa rutiner och skapa fler affärer
Till startsidan